Dujų kainas visai Europai sukėlė ES komisija

Dujų kainas visai Europai sukėlė ES komisija

Europos Komisija priėmė sprendimą iki 2050 m. perėjimui prie žaliosios ekonomikos ir tas žaliasis kusas Europos Sąjungai per ateinantį dešimtmetį kainuos apie 1 trilijoną eurų.

Siekiant sukurti klimatui neutralią ekonomiką, reikėtų imtis bendrų veiksmų septyniose strateginėse srityse: energijos vartojimo efektyvumo; atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo; švaraus, saugaus ir susietojo judrumo; konkurencingos pramonės ir žiedinės ekonomikos; infrastruktūros ir jungčių; bioekonomikos ir gamtinių anglies absorbentų; anglies dioksido surinkimo ir saugojimo, kad būtų išvengta likusių išmetamųjų teršalų. Visų šių strateginių prioritetų įgyvendinimas padėtų įgyvendinti mūsų viziją.

Pasak Europos Komisijos, per ateinantį dešimtmetį reikia rasti bent 1 trilijoną eurų (852 mlrd.). Didžiausia jo dalis 503 mlrd.  turėtų būti skiriama iš ES biudžeto, o dar 114 mlrd.  iš nacionalinių vyriausybių (nes ES programoms dažnai reikalingas valstybių narių įnašas).

Kitas 279 mlrd. daugiausia būtų iš privataus sektoriaus: idėja yra ta, kad įmonės būtų skatinamos rizikingai investuoti į žaliąsias investicijas paskolų garantijomis iš Europos investicijų banko, ES skolintojo, kuris neseniai įsipareigojo palaipsniui atsisakyti paskolų iškastinio kuro projektams.

Be to, Briuselis pažadėjo 100 mlrd.” teisingo perėjimo ” mechanizmą, kuris padėtų persikvalifikuoti darbuotojus, netekusius darbo uždarytose anglies kasyklose ar plieno gamyklose.

Šaltinis: theguardian.com


Expressinfo.eu – sužinok per akimirką, žinios trumpos ir iš patikrintų šaltinių, iš pasaulio ir Lietuvos.

Išsamę ir naujausią informaciją skaitykite interneto puslapyje:
https://expressinfo.eu
sekite mus facebook:
https://www.facebook.com/Expressinfoeu-100233945864036
užsiprenumeruokite telegram kanalą:
https://t.me/+mnm9n1YHXCAyZjM0
Žiūrėkite mus Youtube kanale:
https://www.youtube.com/channel/UCq8UAMrO5He3n0edsEhHCHA/videos
Rašykite, teiraukites, siūlykite temas:
expressinfo.eu@gmail.com

Lietuva, Vilnius